DOE JIJ MEE MET ONZE PURPOSE?

Investeer in een snelgroeiend bedrijf met vastgoed als zekerheid

Word nu mede-eigenaar van Purpose en maak een positieve impact binnen de vastgoedmarkt

Word investeerder

De vraag naar starterswoningen, zowel koop als huur, is significant veel groter dan het aanbod. Door een toename van de hoogopgeleide beroepsbevolking, en een markt die de benodigde aantallen voor bouw van nieuwe woningen niet haalt, zal deze druk blijven bestaan.

Door mede-eigenaar te worden van Purpose, investeer je niet zomaar in een innovatieve en snelgroeiende startup. Purpose heeft namelijk een eigen vastgoedportefeuille die verder zal worden uitgebreid. Zo investeer je in een concept, met de zekerheid van vastgoed.

Word investeerder

De vraag naar starterswoningen, zowel koop als huur, is significant veel groter dan het aanbod. Door een toename van de hoogopgeleide beroepsbevolking, en een markt die de benodigde aantallen voor bouw van nieuwe woningen niet haalt, zal deze druk blijven bestaan.

Door mede-eigenaar te worden van Purpose, investeer je niet zomaar in een innovatieve en snelgroeiende startup. Purpose heeft namelijk een eigen vastgoedportefeuille die verder zal worden uitgebreid. Zo investeer je in een concept, met de zekerheid van vastgoed.

Onze missie

Wij zijn Purpose en we hebben een doel. Een missie.
Een Purpose dus.
Een wereld waarin iedereen toegang heeft tot een betaalbare woning. Daar geloven wij in. We willen een positieve impact maken binnen de vastgoedmarkt. Starters op de woningmarkt helpen om het maximale uit hun leven te halen. Hiervoor hebben we een allesomvattend concept ontwikkeld: Life Time Living. Van aankoop van vastgoed, tot het verbouwen naar prachtige studio’s, het verhuren met een enorm hoog serviceniveau en uiteindelijk ook het begeleiden van starters naar een eventuele volgende woning. Dat is wat we doen. Kortom, we geven starters een kickstart voor de rest van hun leven.
Door mede-eigenaar van Purpose te worden, kan je samen met ons een zo groot mogelijke positieve impact maken. Doe je met ons mee?

Onze missie

Wij zijn Purpose en we hebben een doel. Een missie.
Een Purpose dus.
Een wereld waarin iedereen toegang heeft tot een betaalbare woning. Daar geloven wij in. We willen de vastgoedmarkt eerlijker maken. Starters op de woningmarkt helpen om het maximale uit hun leven te halen. Hiervoor hebben we een allesomvattend concept ontwikkeld: Life Time Living. Van aankoop van vastgoed, tot het verbouwen naar prachtige studio’s, het verhuren met een enorm hoog serviceniveau en uiteindelijk ook het begeleiden van starters naar een eventuele volgende woning. Dat is wat we doen. Kortom, we geven starters een kickstart voor de rest van hun leven.
Door mede-eigenaar van Purpose te worden, kan je samen met ons een zo groot mogelijke positieve impact maken. Doe je met ons mee?

Zo begon onze Purpose

Het verhaal van Purpose start bij drie ondernemers: Ruud, Steven en Erik. Ieder met een unieke skillset en achtergrond. Deze ondernemers hebben twee dingen gemeen: de eigen ervaring als jonge starter op de woningmarkt én de constante behoefte om een positieve impact te maken. In Purpose komt dit samen.

Op dit moment heeft Purpose verschillende objecten aangekocht voor eigen portefeuille. Deze objecten worden getransformeerd zodat ze perfect binnen het Purpose concept passen. Zo ligt het eerste Purpose object in Eindhoven en is recentelijk een nieuw object verworven in Boxtel. De laatste aanwinst van de portefeuille is een object in Helmond, wat ook een mooie ontwikkelpotentie heeft. De droom wordt werkelijkheid.

Plattegrond-studio

Dit gaan we doen met de investering

investering-2

Team
Om voorop te blijven lopen in de markt gaan we het team van Purpose uitbreiden met nieuw talent. Deze mensen zullen de groei van Purpose verder versnellen en ons helpen om een maximale positieve impact te maken op het leven van starters.

investering-1

Vastgoedportefeuille
Purpose blijft actief op zoek naar kansen om de huidige vastgoedportefeuille mee uit te breiden. Een deel van de investering zal gebruikt worden als overbruggingsfinanciering bij de aankoop van nieuwe objecten of de transformatie van objecten die al in bezit zijn van Purpose.

investering-3

Software
Een belangrijk onderdeel van schaalbaarheid is het automatiseren van bedrijfsprocessen. Een deel van deze processen kan met bestaande aanbieders worden opgevangen. Daarnaast ontwikkelen we een uniek Purpose platform om onze huurders maximale service te bieden.

 

"Live your life. With Purpose."

FAQ

Wat is het woonconcept van Purpose?

Voor de starters op de woningmarkt, die doorgaans moeilijk aan een woning komen, heeft Purpose een allesomvattend concept ontwikkeld: Life Time Living.

Van aankoop van vastgoed, tot het verbouwen naar prachtige studio’s, het verhuren met een enorm hoog serviceniveau en uiteindelijk het begeleiden van starters naar een eventuele volgende woning. Dat is wat we doen.

Kortom, we geven starters een kickstart voor de rest van hun leven.

Wat is het verschil tussen investeren in Purpose en een vastgoedobject of vastgoedfonds?

In tegenstelling tot investeren in één vastgoedobject of een verzameling van vastgoedobjecten investeer je met een investering in Purpose in de overkoepelende organisatie op het hoogste niveau. Hierdoor ben je eigenaar van een uniek woonconcept, het huidige vastgoed dat in bezit en beheer is en het toekomstige vastgoed dat in bezit en beheer gaat zijn.

Wat koop ik nou eigenlijk?

Je koopt een participatie in Purpose van Stichting Administratiekantoor Purpose Ambassadeurs. Deze participatie bestaat uit één certificaat van aandelen in Purpose Real Estate B.V. en één certificaat van aandelen in Purpose Real Estate B.V. II (in oprichting) De huidige drie vastgoedobjecten vallen onder Purpose Real Estate B.V. en het merk, de beheermaatschappij en de toekomstige vastgoedobjecten vallen onder Purpose Real Estate II B.V.. Met een participatie in Purpose wordt je dus economisch mede-eigenaar van zowel het heden als de toekomst van Purpose en participeer je op het hoogste niveau in de organisatie. Dat houdt in dat je recht hebt op dividend (winstuitkering) en eventueel kan profiteren van een waardestijging van de certificaten. De hoeveelheid en wanneer er dividend wordt uitgekeerd, zal worden bepaald door het bestuur van Purpose Real Estate B.V. en Purpose Real Estate II B.V.. Aan de certificaten zit géén stemrecht verbonden. 

Houd er rekening mee dat investeren risico’s met zich meebrengt. Investeer dus alleen als je de financiële ruimte hebt en het geld kan missen. Je loopt verder geen aansprakelijkheidsrisico en als investeerder berusten er geen andere (toekomstige) verplichtingen op je.

Totdat Purpose Real Estate II B.V. is opgericht en de certificaten van aandelen in Purpose Real Estate B.V. en Purpose Real Estate II B.V. zijn uitgegeven zullen kapitaalstortingen tijdelijk via een converteerbare lening verlopen. De lening converteert één op één naar participaties Purpose zodra de uitgifte van certificaten gepasseerd is door De Cooker Notariaat te Eindhoven. De converteerbare lening is dus een tijdelijke oplossing en een investering in Purpose moet ten alle tijden beschouwd worden als een investering in het eigen vermogen van de onderneming. Er zitten ook geen renten verbonden aan de converteerbare lening.

Waarom verkoopt Purpose een deel van zichzelf? En waar gaat dit geld naartoe?

Purpose wil zoveel mogelijk starters de kans bieden op een betaalbare huurwoning. De initiële validatie en opstart van het bedrijf is door de oprichters gefinancierd. Nu wordt er een externe investering opgehaald om de groei van het bedrijf te versnellen en een maximale positieve impact te maken.

Het opgehaalde kapitaal wordt direct geïnvesteerd in de uitbreiding van Purpose, namelijk:
- Het aantrekken van gekwalificeerd personeel om de beoogde groeiplannen te realiseren.
- Het ontwikkelen van software die het Purpose concept moet gaan ondersteunen.
- Reserves ten behoeve van aankoop van vastgoed en vastgoedontwikkeling.

Hoe is de bedrijfswaardering van Purpose tot stand gekomen?

Op basis van de huidige businesscase, gebaseerd op het beheer en de exploitatie van de eigen vastgoedobjecten van Purpose en het beheer van externe objecten, is de waardering van het bedrijf berekend. Dit is gedaan aan de hand van de ‘discounted free cash flow’ methode en de ‘market-multiples’ methode(n). Eventuele toekomstige aankopen van vastgoed zijn in deze waardering niet meegenomen om een realistische en marktconforme waardering te presenteren gebaseerd op de huidige situatie.

Deze waardering is vastgesteld op €5,2 miljoen, voor uitgifte van nieuw kapitaal. Klik hier voor het waarderingsrapport.

Hoeveel zijn de certificaten van Purpose waard?

Purpose Real Estate is gewaardeerd op €5,2 miljoen, dit is de zogeheten ‘pre-money’ waarde. Purpose heeft als doel €600.000,- op te halen, dit zal zorgen voor een ‘post-money’ waardering van €5,8 miljoen.

Éen participatie in Purpose heeft een prijs van €25,-. Deze participatie bestaat uit één certificaat van aandelen in Purpose Real Estate B.V. ter waarde van €12,50 en één certificaat van aandelen in Purpose Real Estate II B.V. ter waarde van €12,50. Om de doelstelling van €600.000 te behalen worden er 12.000 nieuwe certificaten van aandelen in Purpose Real Estate B.V. en 12.000 nieuwe certificaten van Purpose Real Estate II B.V. uitgegeven.

Van de totale investering van €600.000,- vloeit €300.000,- naar Purpose Real Estate B.V. en €300.000,- naar Purpose Real Estate II B.V.. Deze investering staat gelijk aan 10,28% van beide entiteiten wat gelijk staat aan 10,28% van Purpose. Investeren kan vanaf €5.000,- en staat dus gelijk aan 200 participaties bestaande uit 100 certificaten Purpose Real Estate B.V. en 100 certificaten Purpose Real Estate II B.V.

Purpose houdt het recht om de doelstelling te verhogen naar €900.000,- als er genoeg animo onder investeerders is.  

Wanneer kan ik certificaten kopen en wat gebeurt er zodra ik certificaten heb gekocht?

Wanneer participaties gekocht zijn, zit er een zogeheten ‘lock-up’ op van 24 maanden. De verkoop is dus mogelijk vanaf 1 december 2024. Het verkopen van certificaten van aandelen kan over-the-counter (tussen twee partijen, buiten een marktplaats om). Daarnaast kan het bestuur van Purpose Real Estate B.V. en Purpose Real Estate II B.V. besluiten om externe verhandelbaarheid mogelijk te maken via een digitale marktplaats.

Bij een verkoop van certificaten van aandelen worden er transactiekosten gerekend.  

Is het mogelijk om mijn certificaten weer te verkopen?
Wanneer jij participaties koopt, zit er een zogeheten ‘lock-up’ op van 24 maanden. De verkoop is dus mogelijk vanaf 1 december 2024. Het verkopen van certificaten van aandelen kan over-the-counter (tussen twee partijen, buiten een marktplaats om). Daarnaast kan het bestuur van Purpose Real Estate B.V. en Purpose Real Estate II B.V. besluiten om externe verhandelbaarheid mogelijk te maken via een digitale marktplaats.
 
Bij een verkoop van certificaten van aandelen kunnen er eventueel transactiekosten worden gerekend.
Hoe hoog is het rendement?

Bij een investering in het eigen vermogen van een onderneming is het rendement niet vooraf met zekerheid te bepalen. Voor een mede-eigenaar van Purpose zijn er twee manier waarop rendement kan worden behaald. Ten eerste is er dividendrendement wanneer Purpose besluit om dividend uit te keren aan de aandeelhouders/certificaathouders. Een tweede manier is rendement door de waardestijging van de certificaten, welke gerealiseerd wordt bij verkoop van de certificaten. Totdat het certificaat verkocht wordt is rendement door waardestijging een ongerealiseerd rendement.

Het bestuur van Purposes Real Estate B.V. en Purpose Real Estate II B.V. zal bepalen hoe hoog de dividenduitkering zal zijn na het besluit van de aandeelhoudersvergadering. Echter is op de middellange termijn niet te verwachten dat Purpose dividend uit zal gaan keren en zullen de gerealiseerde winsten terug in het bedrijf geïnvesteerd worden om de groei van het Purpose concept te versnellen en het vastgoed portfolio uit te breiden.

De voornaamste manier voor het behalen van rendement voor een investeerder in Purpose is rendement door waardestijging. Purpose werkt met met een prognose die rekening houdt met verschillende scenario’s. Naar verwachting zal de waarde van het onderliggend vastgoed portfolio van Purpose in het basisscenario, welke een fundament voor de investering in Purpose is, elk jaar met ca. 6% stijgen. Dit rendement kan echter hoger uitvallen naar mate Purpose de vastgoed objecten zal gaan transformeren of nieuwe vastgoed objecten aankoopt. De maximale hoogte van het rendement is ongelimiteerd en volledig afhankelijk van de groei in waarde van enerzijds het vastgoed portfolio en anderzijds het Purpose life time living concept.

Het is ook mogelijk dat het verwachte rendement lager uitvalt wanneer Purpose genoodzaakt is om een deel van het vastgoed af te gaan stoten tegen een lagere waarde dan waarvoor het is aangekocht, het maximale negatieve rendement is gelijk aan de inleg van een investeerder. Wel is de verwachting daar dat wanneer Purpose genoodzaakt is de operatie te staken er bij liquidatie voldoende financiële middelen overblijven, door de verkoop van de vastgoed objecten in bezit, om een deel hiervan uit te keren naar investeerders.

Belangrijk is om te weten dat het rendement door waardestijging een ongerealiseerd rendement is, omdat het rendement pas gekapitaliseerd kan worden bij de verkoop van aandelen/certificaten. Het kan zijn dat er na het verstrijken van de 'lock-up' periode van 24 maanden geen koper is voor de certificaten van Purpose waardoor het fictieve rendement dus niet gerealiseerd zal kunnen worden. Een andere manier om het rendement door waardestijging te kapitaliseren is wanneer een partij die Purpose overneemt jouw certificaten opkoopt, of wanneer Purpose besluit om de certificaten terug te kopen. 

Moet ik als koper kosten betalen om een certificaat van aandelen te kopen?

Nee. Alle kosten die gepaard gaan met het opzetten van de juridische structuur, de uitgifte van certificaten, transactie en administratie komen voor rekening van Purpose. Jij als investeerder betaalt niets.

Als ik investeer in Purpose RE, ga ik dan verplichtingen aan en ben ik mogelijk ooit ergens voor aansprakelijk te stellen?

Nee. Als certificaathouder van Purpose Real Estate B.V. en Purpose Real Estate II B.V. ben je niet aansprakelijk voor beslissingen die gemaakt zijn door Purpose en ook niet voor handelingen die gedaan zijn door Purpose. Dit geldt zowel voor zaken in het verleden, als zaken in de toekomst. Een certificaathouder is uitgesloten van aansprakelijkheid.

Hoe doe ik mijn administratie als ik investeer als persoon of vanuit een bedrijf?

Op 1 januari van elk jaar is het mogelijk om een overzicht van je participatie in Purpose te exporteren. Deze kan gebruikt worden voor het administreren van zowel particuliere participaties als zakelijke participaties.

Hoe zit het met de belastingdienst?

De waarde van de certificaten van aandelen valt in Box 3 (vermogen). In box 3 geldt een zogeheten heffingsvrije vermogensvoet van minimaal €50.650 in 2022 (en €101.300 als je een fiscale partner hebt). Zie ook deze link. Als de waarde van de certificaten boven het heffingsvrije vermogen uitkomt, zul je hier belasting over moeten betalen. Dit is 31% over het gemiddelde rendement. Hoeveel het gemiddelde rendement is, hangt af van in welke schijf je met jouw vermogen valt (dat boven het heffingsvrije deel uitkomt). Op de website van de Belastingdienst vind je hier meer over.

Kan ik ook investeren vanuit mijn bedrijf? En, hoe werkt dat dan fiscaal?

Dat kan zeker. Maak een gebruiker aan en registreer je op het platform als een zakelijk investeerder. Betaal bij de investering met jouw zakelijke bankrekening en je hebt een succesvolle zakelijke investering gedaan. Bij vragen kun je contact opnemen met de helpdesk van Bondex.

De fiscale impact hangt van je situatie af. Algemeen genomen is de opbrengst van je belegging belastbaar binnen de vennootschapsbelasting. Zowel ontvangen dividenden als gerealiseerde meerwaarde vormen belastbare inkomsten voor de B.V. en worden belast met vennootschapsbelasting. Deze vennootschapsbelasting bedraagt in 2022 15% tot een winst van € 395.000, daarboven 25,8%. 

Bij de uitkering van het dividend wordt dan ook voorheffing ingehouden die als voorschot op de verschuldigde vennootschapsbelasting verrekend kan worden. 

Valt de sharefunding ronde onder de Nederlandse wet?

Ja. Zowel de uitgevende instellingen (Purpose Real Estate B.V. en Purpose Real Estate II B.V. (in oprichting)) als de aanbiedende instelling (Stichting Administratiekantoor Purpose Ambassadeurs) zijn Nederlandse entiteiten, (worden) opgericht en gepasseerd bij De Cooker Notariaat te Eindhoven en vallen onder de Nederlands wetgeving.

De investeringsronde van Purpose wordt aangemeld bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Het informatiememorandum is vanaf het moment dat de converteerbare lening converteert naar certificaten, en daarmee ook het kopen van certificaten van aandelen mogelijk is, in te zien.